Wejdź do świata Islandoom

Przenieś się do morskiego Świata Islandoom i zostań dowódcą niezamieszkałej wyspy. Stań na czele jednej z czterech nacji, która będzie najbardziej odpowiadała Twoim preferencjom. Odkrywaj nieznane tereny, zasiedlaj nowe miejsca aby poszerzyć swoją strefę wpływów. Zbuduj potężną gospodarkę opartą na rozwoju ekonomii i intensywnym handlu z innymi graczami.

Islandoom.com Zobacz trailer

logo BLOOMGA SA

Akcjonariat

Akcjonariusze Spółki Bloomga S.A. stan na dzień 18 sierpnia 2017 r.

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 PLN

Akcjonariusze Spółki Bloomga S.A. stan na dzień 18 sierpnia 2017 r.

Lp

Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów

% udział w ogólnej liczbie głosów na WZA

1

Dawid Przygodzki

1 375 000

2 075 000

47,54%

2

Dorota
Denis-Brewczyńska

1 375 000

2 075 000

47,54%

3

Pozostali

215 000

215 000

4,93%

 

Razem

2 965 000

4 365 000

100%

Kapitał zakładowy Spółki Bloomga S.A.

Seria/emisja

Liczba akcji

Rodzaj uprzywilejowania

A

500 000

Akcje uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że  każda akcja  daje dwa głosy na WZA

B

500 000

Akcje nie są uprzywilejowane

C

900 000

Akcje uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że  każda akcja  daje dwa głosy na WZA

D

850 000

Akcje nie są uprzywilejowane

E

215 000

Akcje nie są uprzywilejowane

Razem

2 965 000

 

Władze Spółki

Zarząd
Dawid Przygodzki – Prezes Zarządu
Dorota Denis-Brewczyńska – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza
Grażyna Brewczyńska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Marek Przygodzki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Edward Brewczyński – Członek Rady Nadzorczej
Marcin Krykwiński – Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Maroń – Członek Rady Nadzorczej

Bloomga S.A. ul. Kościuszki 21A/3, 42-223 Częstochowa; Kapitał Akcyjny 296.500 PLN KRS 0000568845; NIP: 9492202227; REGON 362115346